Mirësevini tek Pyet Online Shqip. Nëse nuk jeni regjistruar, ju lutem regjistrohuni. Por, nëse tashmë jeni regjistruar atëherë identifikohuni.
Vetëm përdoruesi me emrin "Stafi" është përdorues zyrtar, përdoruesit tjerë me emra të ndryshëm që përgjigjen nuk janë përdorues tonë. Ju lutem prisni deri në 48 orë derisa Stafi të mund të ju jap përgjigje në pyetjen tuaj. Ju mund të bëni pyetje, dhe të përgjigjeni në pyetje gjithashtu. Eshtë opcionale nëse ju dëshironi të regjistroheni.

Shenime per edukaten?

0 vota
29 shikime Pyetur më 11 Nëntor , 2013 nga anonim - Kategoria: Shoqëri & Kulturë
E rikategorizuar më 11 Nëntor , 2013 nga Stafi

1 Përgjigje

0 vota
 
Përgjigjeja më e mirë

Edukata (lat. e-ducere = nxjerr [jashtë]) është tërësia e vetive apo e cilësive shpirtërore, mendore e fizike, e shprehive kulturore etj. (botëkuptimi, vetitë morale, tiparet e karakterit e të vullnetit, zakonet, shijet etj.), që fiton njeriu nën ndikimin sistematik të shkollës, të familjes e të shoqërisë dhe duke mësuar e punuar; formimi i përgjithshëm e i veçantë i njeriut.

Përgjigjur më 11 Nëntor , 2013 nga Stafi

Pyetje të ngjashme

0 vota
0 përgjigje 16 shikime
16 shikime Pyetur më 17 Nëntor , 2013 nga Kos - Kategoria: Shoqëri & Kulturë
0 vota
1 përgjigje 57 shikime
57 shikime Pyetur më 12 Nëntor , 2013 nga arjola - Kategoria: Komunitet
0 vota
0 përgjigje 12 shikime
12 shikime Pyetur më 12 Nëntor , 2013 nga anonim - Kategoria: Kulturë
0 vota
1 përgjigje 83 shikime
83 shikime Pyetur më 14 Nëntor , 2013 nga anonim - Kategoria: Edukim & Referime
0 vota
1 përgjigje 62 shikime
62 shikime Pyetur më 13 Nëntor , 2013 nga anonim - Kategoria: Tjera - Edukim & Referime
0 vota
0 përgjigje 14 shikime
14 shikime Pyetur më 19 Nëntor , 2013 nga Krosier - Kategoria: Familja
...